(Dutch below)

In a relationship you bring yourself along. This means, for example, that if you often experience ups and downs, you will also experience this in the relationship. Only a lot of people make the mistake to blame the partner for these ups and downs, but this lies in themselves. They think they’re unhappy because of their partner and they blame them for it. They think that when the relationship’s over, they’ll be happy again.

But nothing could be further from the truth. Ups and downs are part of life. One experiences them a little bit more than the other. I experience as many ups and downs as being single as I do in a relationship. Only when I’m single I can only blame myself. But in a relationship, I quickly get the feeling that the other person is holding me back. But is that really the case? Or am I holding myself back? By filling in my partners thoughts? By communicating poorly? By feeling guilty for the choices I make? By leaving myself and losing myself?In relationships, unprocessed childhood wounds come to the surface. We think we’ve processed them, but we’ve only covered them up with new strategies and secretly swept them under the rug.

But that’s the beauty of relationships. Your shadow aspects come to light so they can be healed. Oh so painful, but oh so beautiful. Because once brought to light, it shines on all the aspects of your life.Send me a pm for a free discovery session or join my workshop this Monday on boundaries and needs. #relationshiptherapy#love#shadowwork#communication#trauma

Je neemt jezelf mee in een relatie. Dit betekent bijvoorbeeld dat als je vaak last hebt van ups en downs, je dit ook in de relatie zal ervaren. Alleen maken een hoop mensen de fout, die ups en downs dan aan de partner te wijten, terwijl dit is wat in hunzelf zit. Ze denken dat ze ongelukkig zijn door hun partner en ze nemen het hun partner kwalijk. Ze denken dat als de relatie uit is, dat ze dan wel weer gelukkig worden.

Maar niks is minder waar.Ups en downs horen bij het leven. De ene ervaart ze wat meer dan de ander. Ik ervaar net zo veel ups en downs als single dan als in een relatie. Alleen als ik single ben, kan ik het alleen mezelf maar kwalijk nemen. Maar in een relatie krijg ik al snel het gevoel dat de ander mij tegenhoudt. Maar is dat ook echt zo? Of houd ik mezelf tegen? Door van alles voor de ander in te vullen? Door slecht te communiceren? Door mij schuldig te voelen voor de keuzes die ik maak? Door mezelf te verlaten en te verliezen?

In relaties komen onverwerkte kindpijnen naar de oppervlakte. We denken dat we ze hebben verwerkt, maar dan blijkt dat we het alleen maar hebben toegedekt met nieuwe maniertjes. Mooi weggemoffeld onder het vloerkleed. Dat is het mooie van relatie. Je schaduw aspecten komen naar het licht en kunnen geheeld worden. Oh zo pijnlijk, maar oh zo mooi. Want eenmaal naar het licht gebracht, schijnt het op alle aspecten van het leven.

Pin It on Pinterest

Share This