1. Waarom ik de neiging voel tot aantrekken en afstoten
 2. Waarom ik na een ruzie de ander wil straffen of wraak nemen
 3. Waarom ik mij zo eenzaam in een relatie kan voelen
 4. Waarom ik met hem niet over mijn gevoelens durf te praten maar wel met mijn vriendinnen
 5. Waarom ik eerst helemaal verliefd word en hem op een voetstuk zet en als de liefde beantwoordt word, ik op hem neerkijk
 6. Waarom ik dan gemene grapjes tegen hem ga maken
 7. Waarom ik in een relatie zo moe word
 8. Waarom ik in een relatie depressief word
 9. Waarom ik mij in een relatie opgesloten voel
 10. Waarom ik zo vaak twijfel in een relatie
 11. Waarom ik dan de gedachte krijg dat ik toch niet met 1 persoon de rest van mijn leven seks kan hebben?
 12. Waarom ik zo gestressed raak van ruzie
 13. Waarom ik zo veel tijd voor mezelf nodig heb
 14. Waarom ik in een relatie mijn hobby’s en contact met mijn vriendinnen op een laag pitje zet
 15. Waarom ik steeds zo bezig ben met zijn lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen te scannen
 16. Waarom ik mezelf leuker vindt dan hij
 17. Waarom ik na 6 maanden ineens veel minder zin heb in seks
 18. Waarom ik zo veel analyseer en zo pragmatisch ben
 19. Waarom mijn relaties zo veel ups en downs hebben
 20. Waarom ik op mannen val die geen vaste relatie willen
 21. Waarom ik het gevoel heb om te willen weg rennen als hij wél een vaste relatie met mij wil
 22. Waarom ik mij zo benauwd voel als hij zo verliefd tegen mij doet
 23. Waarom ik de ene man volledig accepteer voor wie hij is, terwijl ik de andere man enorm bekritiseer.
 24. Waarom de ene man saai aanvoelt en de andere gepassioneerd
 25. Waarom ik altijd het gevoel heb dat ik niet goed genoeg ben voor de ander

Nu weet ik dat dit allemaal symptomen zijn van een onveilige hechtingsstijl, namelijk angstig en/of vermijdend gehecht. En dat je dus door het lezen van boeken (bijvoorbeeld Verbonden van Amir Levine, liefdesbang van Hannah Cuppen of verslaafd aan liefde van Jan Geurtz), het doen van workshops of het volgen van therapie, je veiliger gehecht kan worden en deze symptomen zullen verdwijnen of draagbaarder zullen worden. Als ik dit op mijn 16e had geweten, zouden er zeker 2 relaties zijn geweest die een stuk beter en langer hadden geduurd en was ik ook aan een aantal relaties niet eens begonnen.

Momenteel ben ik dan ook bezig om workshops over liefde en seks te ontwikkelen voor jongeren op middelbare scholen met de leeftijd van rond de 16 jaar.

Wil je meer weten, boek dan een gratis online discovery sessie bij mij in en stuur mij een PB.

25 Things I would have liked to know about relationships when I was 16:

 1. Why I feel the need to push and pull
 2. Why I want to punish the other person after a fight or take revenge
 3. Why I can feel so lonely in a relationship
 4. Why I don’t dare to talk to him about my feelings, but I do to talk to my friends about them
 5. Why I fall in love and put him on a pedestal and when love is answered, I look down on him
 6. Why I’m making mean jokes to him?
 7. Why I get so tired in a relationship
 8. Why I get depressed in a relationship
 9. Why I feel trapped in a relationship
 10. Why I have so many doubts in a relationship
 11. Why the thought of only having sex with them for the rest of my life scares me so much
 12. Why I get so stressed out from arguing
 13. Why I need so much time for myself
 14. Why I put my hobbies and contact with my friends aside in a relationship
 15. Why I’m scanning his body language and facial expressions
 16. Why I think I’m better than him
 17. Why after 6 months I lose my libido
 18. Why I analyze so much and am so pragmatic
 19. Why my relationships have so many ups and downs
 20. Why I like men who don’t want a serious relationship
 21. Why I feel like I want to run away if he does want a steady relationship with me
 22. Why I feel so weird when he shows his love for me
 23. Why I fully accept one man for who he is, while I criticize the other man enormously
 24. Why one man feels boring and the other passionate
 25. Why I always have the feeling I am not good enough for him

Now I know that these are all symptoms of an insecure attachment style, namely anxious and/or avoidant attachment. And by reading books (e.g. attached by Amir Levine), doing workshops or following therapy, you can become more securely attached and these symptoms will disappear or become more bearable. If I had knownthis at 16, there would have been at least 2 relationships that would have been a lot better and lasted longer and I wouldn’t even have started a number of relationships.

Right now I am developing a workshop on love and sex for 16 year olds in high school.

If you want to know more, book a free online discovery session with me and send me a PB.

Pin It on Pinterest

Share This